Veiligheidscoördinatie

Al sedert de eigenlijke beginperiode van 2001, is Studiebureau Vinckier actief op het vlak van veiligheidscoördinatie. Dit zowel tijdens ontwerp- als tijdens uitvoeringsfase.

Om een zo goed mogelijke en degelijk onderbouwde service te kunnen bieden, werd in eerste instantie het getuigschrift “basisopleiding voor coördinatoren op Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen” behaald via AIB-Vinçotte. Om de bouwpartners nog beter te kunnen begeleiden tijdens het bouwproces, zowel op het vlak van veiligheid maar ook op juridisch vlak, werd kort daarna het “getuigschrift VCO niveau A” behaald.
Bijkomend werd in 2004 het attest “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden – VCA (VOL-VCA)” behaald.

Dit betekent dat u voor alle werven bij ons terecht kan voor o.a.:
– wegenbouw
– woningbouw
– scholen
– appartementen
– verbouwingen
– …

Wij kunnen dan ook een zeer ruim publiek tot onze klanten rekenen zoals; particulieren, industriëlen, bouwpromotoren, openbare besturen,…

Veelgestelde vragen (FAQ)

Is veiligheidscoördinatie afgeschaft voor kleine projecten?

We benadrukken nogmaals dat de veiligheidscoördinatie op kleine bouwplaatsen en voor particuliere woningbouw niet is afgeschaft, zoals al te vaak ten onrechte wordt beweerd! Het KB op Tijdelijke- en Mobiele Bouwplaatsen (veiligheidscördinatie) is een gevolg van een Europese Richtlijn. Dit houdt in dat de wet i.v.m. veiligheidscoördinatie in principe Europees opgelegd wordt en niet Federaal.

Wanneer de veiligheidscoördinatie?

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de coördinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Wie of wat is de veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. U heeft dus iemand nodig met ervaring en beroepskennis. Studiebureau Vinckier BVBA kan voor u zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijking als veiligheidscoördinator optreden.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Werven kleiner dan 500 m²
1. architect
2. indien er geen architect is: de aannemer
3. de opdrachtgever indien die werkgever is

Werven groter van 500 m²
U, de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier bent of onderneming)

Wie betaalt?

De kosten voor de veiligheidscoördinator zijn voor u, de opdrachtgever. Er zijn geen vaste gereglementeerde tarieven. Normaal berekent men het aantal uren op basis van de moeilijkheidsgraad en de duur van de werken. Studiebureau Vinckier BVBA hanteert steeds een forfaitair bedrag zodat de opdrachtgever het budget kan vastleggen.

Wat doet de veiligheidscoördinator?

1. Ontwerpfase
De veiligheidscoördinator moet vóór de start van de werken een gezondheids- en veiligheidsplan opstellen zodat aannemers deze info kunnen verwerken in hun lastenboeken

2. Tijdens de werken
De veiligheidscoördinator controleert regelmatig de werken en houdt dit bij in een “coördinatiedagboek”

3. Verslag nadien
Na de werken bezorgt hij u een “postinterventiedossier” (PID) met alle maatregelen die u moet nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken. Dit dossier bevat tevens uitgebreide technische informatie.

Opgelet: werven kleiner dan 500 m²

Voor deze werven is er een versoepeling voor de veiligheidscoördinatie.
Een coördinatiedagboek is niet meer verplicht en er is een vereenvoudigd gezondheids- en veiligheidsplan en postinterventiedossier nodig.
Voor meer informatie en bepaling of uw bouwwerf groter of kleiner is dan 500 m² doet u beroep op uw architect of aannemer.