Stabiliteitsstudie

Bij Studiebureau Vinckier kan u tevens terecht voor stabiliteitsstudies en dit voor zowel staal als beton.

Volgens wens van de klant, kan de studie aangeboden worden als advies of met volledige werfcontrole. Volgens vraag van de klant kunnen ook bepaalde onderdelen aangevraagd worden;
– dimensionering balken en kolommen
– wapeningsborderel
– eventueel nazicht van vooropgestelde profielen
– funderingsadvies
– …

Per project wordt de studie opgesteld volgens voorafgaande besprekingen met de opdrachtgever en/of architect. Telkens wordt nagegaan welke oplossing de meest voordelige is, zowel economisch als technisch.

Tot onze klanten behoren zowel particulieren, architecten, aannemers als industriëlen en dit voor zowel nieuwbouw als renovatie.