Landmeetkunde

Sedert 2004 kan u bij Studiebureau Vinckier ook terecht voor landmeetkunde. ing. Dirk Vinckier is als beëdigd landmeter-expert ingeschreven bij de Federale Raad van Landmeters-Experten te Brussel en tevens opgenomen op de lijst van erkende schatters-experten van de Vlaamse Belastingdienst.

U kunt bvb. bij ons terecht voor:
– opmeting van terreinen
– opmeting van bestaande gebouwen
– afpalingen
– verkavelingsaanvragen incl. wegenisontwerp
– schattingen van onroerende goederen
– expertisen
– …

Voor opmetingen wordt gebruik gemaakt van de meest moderne apparatuur zoals GPS, one-man station,…

Tot onze klanten behoren zowel aannemers als particulieren en industriëlen.