Expertisen

Bij Studiebureau Vinckier kan u tevens terecht voor onafhankelijke expertise. Dirk Vinckier is als landmeter-expert beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk en ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van landmeters-experten.

Tot ons vakdomein behoren alle expertisen i.v.m. bouwwerkzaamheden.

Tevens behoren gerechtelijke expertisen tot onze opdracht.

Gezien iedere opdracht specifiek is, wordt na vrijblijvend contact een gepaste methode voorgesteld.